06 travanj 2023 ~ 0 Comments

PRAVO STANJE ČOVJEKA

Život se javlja u odvojenim organizmima, koji su srođeni u vrste života. Jedinke svih vrsta žive dok ne uginu ili ne umru, a vrste traju dok se ne ugase. U jedinkama života zameće se sjeme, iz kojega se rađa novi sličan organizam. Vrste života su se jedne od drugih račvale u postupku evolucije, koja teče putem prilagodbe vrsta okolnostima i odabira organizama.

Organizmi svih vrsta imaju opažanje, znanje, pamćenje i odlučivanje: biljke kemijsko, životinje slikovno, a čovjek osim slikovnoga ima i pojmovno. Čovjek je jedina vrsta koja ima pojmovno mišljenje. Usto, čovjek pojmovima pridružuje govorne i pisane znakove. Jedinke svih vrsta žive skupno, u životnim zajednicama. Životno zajedništvo je baština evolucije života. U svim životinjskim vrstama postoji potreba odgoja mladunčadi za život u vrsti i za vrstu. Sposobnost pojmovnog mišljenja u našu je vrstu unijela samoživost i obmanu, koje u ostalim vrstama nema. U njima vlada istina. Zajedništvo je urođeno životinjama, a u početku je bilo urođeno i čovjeku. Ono je velika vrijednost života, ali ono sad među ljudima mora biti namjerno i smišljeno.

Prije šest tisućljeća u vrstu je unesena civilizacija, koja je uglavnom označena (1) razvlaštenjem izvornih ljudskih zajednica i privatizacijom vlasti, (2) vezanjem vlasti uz privatnu imovinu, (3) pretvaranjem pripadnika zajednice u podanike vladara i (4) nametanjem podanicima ideologije ili religije po izboru vlasti. U ostalim vrstama civilizacije nema, jer u njima nema razmetnoga pojmovnog mišljenja. U minulih šest stoljeća u našoj je vrsti uspostavljena civilizacija kapitalizma, u kojoj vlasnici novca upravljaju državama i cijelom vrstom. Sad je liberalizam svjetovna vjera kapitalizma, koja zagovara samoživost pojedinaca te posljedično raspršenje vrste u potrošače na tržištu. U američkom kapitalizmu dosegnut je vrhunac raspršenja vrste.

Kapital je postupno, ali domišljeno ugrožavao i drobio vrstu. Prvo je za ideologiju odabrao protestantstvo, koje počiva na osobnom nadahnuću ljudi, kao opreci zajedničkom njegovanju životnih vrijednosti. Uslijedili su industrijalizacija, koja je nosila premještanje pučanstva, pražnjenje sela i zatiranje zavičajnosti. Ljudima je uzet rad i otet prostor. U potrazi za slabo plaćenim radom kapital je žene oslobodio obitelji i time razorio obitelj. Vrsta je tako ostala bez odgoja, koji je – zbog sposobnosti pojmovnog mišljenja – čovjeku potrebniji nego ostalim vrstama. Poslije zapošljavanja žena kapital je u SAD i u ostale industrijske zemlje uvozio tuđe radnike. Visoka ponuda rada smanjuje njegovu cijenu. Kapital je konačno počeo izvoziti radna mjesta u daleke zemlje.

Minulih desetljeća odvijala se rodna revolucija: sloboda „ljubavi“, parenje ljudi bez množenja, prijebračni i izvanbračni rodni odnos, ozakonjenje pobačaja, istorodni rodni odnosi, zakonito sklapanje brakova istorodnih osoba i slobodan izbor roda. Tomu valja dodati rašireno raspačavanje i uživanje narkotika, kakvi sad stvaraju neizlječivu ovisnost i nasmrt truju korisnike. Konačan ishod rodne revolucije je prekid veze čovjeka s prirodom i odbacivanje naravi života.

Pred našim očima odvija se nenadzirano useljavanje iz 140 zemalja u SAD. U dvije minule godine u SAD je nezakonito ušlo 5 milijuna prijavljenih i više od milijun neprijavljenih osoba. Prijavljene useljenike vlada o svojem izdatku razmješta diljem zemlje te ih hrani, smješta, liječi i školuje. Useljavanje tuđinaca priliče i kreditiraju meksički karteli droge, koji s juga nadziru američko-meksičku granici i imaju široku krijumčarsku mrežu u SAD.

U najnovije vrijeme u narode je u svrhu njihova daljnjeg raspršenja unesen novi rasizam, koji obezvrjeđuje većinsko, obično bjelačko pučanstvo u ime i za potrebe brojnih etničkih, rasnih, rodnih, klasnih i svjetonazorskih manjina. Uspostavlja se sustavna zaštita prijestupnika na račun žrtava prijestupa. Djecu predškolske dobi zavodi se obmanama o izboru ili promjeni roda, što djecu čini duševno nesređenom za cijeli život. Promiče se svaka vrsta nastranosti, čime se remeti mogući prirodan sklad u narodima.

Istovremeno se privodi kraju dvostoljetno nijekanje naroda. U prvoj polovici devetnaestog stoljeća narode se nastojalo zamijeniti klasom (Marx), a u drugoj „društvom“ (Durkheim). U dvadesetom stoljeću narode se snažno nastojalo zamijeniti „područnim“ tržištima, kao dijelovima svjetskog tržišta.

Minulih dvadesetak godina teče divljanje kapitalizma u privatnim ili „društvenim“ mrežama, putem kojih se zatire samostalno mišljenje u mladim ljudima. Izazovno odstupanje od zdravog, ljudskog razmišljanja privlači neiskusne i nedogojene mlade ljude kao nova, bogomdana istina. U privatnim mrežama se ističu posebni utjecatelji, koji tobožnjom istinom zavode mlade ljude i navode ih na sve vrste opačina od uživanja narkotika preko napuštanja obitelji i digitalnog kockanja do samoubojstva. Djeca bez obiteljskog odgoja – može li postojati obiteljski odgoj, ako je uništena obitelj? – i bez usađenih životnih vrijednosti povode se za izazovnim zamislima.

Minulih par godina zahuktava se istraživanje i području umjetne inteligencije (AI), koje nije sračunato na upravljanje prijevozom ili složenim industrijskim i upravnim postupcima, nego na zamjenu pojmovnog mišljenja programiranim. Umjesto pojedinačnih utjecatelja ubuduće na mišljenje mladih ljudi s jednog mjesta naširoko utjecati sustavi AI. Bit će sve manje posla ne samo za stručne industrijske radnike, nego i za upravne djelatnike, novinare, medijske komentatore i druge stručne ljude, koji su za rad dosad rabili svoj um, a ne svoje tijelo.

AI dat će kapitalističkim političkim vlastima sredstvo za nadzor pojedinaca ili potrošača na tržištima. Ide se za uspostavom novoga digitalnog kapitalističkog totalitarizma, kakav nije postojao ni u komunističkim zemljama ni pod puritancima među izvornim engleskim doseljenicima u Sjevernu Ameriku. Ako se tomu doda očekivanu skoru zamjenu gotovinskog plaćanja plaćanjem državnim skrovitim novcem („kriptovalutama“) nadzor nad ljudima bit će potpun. (Središnje banke i javna uprava moći ne samo spriječiti plaćanje među vlasnicima novca, nego i prisvojiti novac koji dugo nije rabljen.) Kapital će uvesti lijevi totalitarizam, koji neće štititi ljude i narode, nego će ih zlorabiti za svoje daljnje gomilanje i za jačanje svoje vlasti.

Stoga ne čudi to, što je Elon Musk s više od tisuću supotpisnika iz stručnih i sveučilišnih redova oglasio uzbunu i zatražio šestomjesečno mirovanje istraživanja u području AI, kako bi se mogla odrediti svrha daljnjeg istraživanja u tom području.

Sve u svemu, kapital je konačno ugrozio i potkopao vrstu uzimajući joj pojmovno mišljenje i prisiljavajući je da se vrati životinjskom slikovnom mišljenju. Nositelji kapitala su posebno rastrojili američki narod. Krajnji je, čas da se vrsta otrijezni od kapitalističkog opijanja i da se od samoživosti vrati životnom zajedništvu. Došao je krajnji čas, da se kapital svrgne s vrste koju je zajahao. Isus je govorio, da je „njegov jaram životnog zajedništva udoban“.

Print Friendly, PDF & Email
Back to top

Leave a Reply

Login with Facebook: