11 srpanj 2023 ~ 0 Comments

Je li LGBTQ+ tjelesno ili umno odstupanje

Minulih se godina u našoj vrsti širi pojava istorodnog rodnog usmjerenja. To nije nova pojava, ali njezino širenje se ubrzalo i dalje se ubrzava. Primjeri LGBTQ+ se navodno udvostručuju u svakom naraštaju. Početkom stoljeća bilo je 2% osoba s rodnim odstupanjem, a sad ih navodno ima 4%.

Jedna od novina u rodnom odstupanju od prirodnog reda je namjerna promjena roda. Prije su osobe, koje se nisu dobro osjećale u rodu dodijeljenom kod rođenja, svoje željeno rodno postupanje skrivali u rodu koji ih je zapao rođenjem.

Pojava LGBTQ+ je dio rodne ili seksualne revolucije, koja je koncem šezdesetih godina prošlog stoljeća u javnost unijela rodnu neprirodnost. Ta revolucija je bila praćena i drugim novim pojavama, kao što je uživanje teških opojnih droga i pojava AIDS-a, koja je najviše pogađala osobe istorodnog rodnog usmjerenja.

Neprirodna i ranije neprihvaćana rodnost minulih je godina postala temeljem nove nametljive ideologije ili svjetovne vjere. Pripadnici LGBTQ+ obično njeguju sustav uvjerenja, u kojemu su izbor i praksa rodnosti temeljno počelo. Pripadnici LGBTQ+ se poistovjećuju sa svojim izabranim rodnim usmjerenjem. Pokret LGBTQ+ je prava (evolucijska) novina u našoj vrsti, kakve nema u ostalim životinjskim vrstama.

Širenje pokreta LGBTQ+ obično je vezano uz opće popuštanje prije uvriježenog etičnog postupanja. Pokret LGBTQ+ je znatno pridonio širenju općeg slobodarstva, a time i smanjenju životne odgovornosti novih ljudi.

Naglo bujanje pokreta LGBTQ+ otvara pitanje postavljeno u naslovu. Je li riječ o umnom (duševnom) ili o tjelesnom odstupanju od prirodnog reda odnosno od evolucijom uspostavljenih rodnih odnosa u vrstama? Prije se govorilo i vjerovalo: Stvori Bog čovjeka kao muškarca i ženu!

Odstupanja u rodnim odnosima kakva se šire našom vrstom ima u ostalim razvijenijim životinjskim vrstama zanemarljivo malo. Stoga pojavu i širenje ideologije i pokreta LGBTQ+ treba povezati s tim što je posebno za čovjeka kao vrstu, a to je pojmovno mišljenje, kojega nema u ostalim vrstama. U biljnim vrstama vladaju kemijsko opažanje, znanje, pamćenje i odlučivanje, a u životinjskim vrstama slikovno opažanje, znanja, pamćenje i odlučivanje. Iznimno razvijen mozak omogućuje čovjeku ne samo slikovno, nego i pojmovno mišljenje, koje nosi prevagu nad slikovnim. Čovjekovo ponašanje više nije urođeno.

Dodat ću, da širenje rodnog odstupanja pod pritiskom kapitalističkih medija teče usporedo s nestajanjem životnih zajednica u našoj vrsti uključujući obitelj i s raspršenjem naše vrste u osamljene potrošače, koji se povezuju samo u neživotne skupine i to ponajviše putem privatnih („društvenih“) mreža općenja. Ljudi sve manje misle „svojom glavom“, a uskoro će za ljude misliti i nadzirana umjetna inteligencija – AI.

Temeljno pitanje – koje traži ozbiljno, nepristrano znanstveno istraživanje – je to, u kojoj mjeri rodno odstupanje treba pripisati umnim (duševnim), a u kojoj mjeri tjelesnim razlozima.

Jedno je jamačno, da uzroci odstupanja od raznorodnosti ili heteroseksualnosti, a to su homoseksualnost ili istorodno rodno usmjerenje, dvojno rodno usmjerenje, domišljena promjena roda kod djece i kod odraslih, rodna upitnost, međurodnost i još neodređena rodnost, nisu samo u molekularnom sastavu ljudskog tijela. Da je tako, ne bi se rodna odstupanja umnožavala kako vrijeme teče. Evolucija svih tjelesnih organizama teče polagano putem prilagodbe okolnostima i putem odabira.

Svaka stanica ljudskog organizma obično ima 23 para kromosoma: 23. par određuje rod – žene imaju dva primjerka kromosoma X, a muškarci po jedan kromosom X i Y. Kromosomi su skup makromolekula i u njihovom preslikavanju može doći do nepopravljive pogreške, kao što može doći i kod preslikavanja DNA, koje se zbog mogućih pogrešaka ponavlja više puta.

Osim tjelesne evolucije u rodu Homo (s vrstama habilis, erectus i sapiens) već milijunima godina teče kulturna evolucija. To je evolucija tjelesnog organizma čovjeka, do koje dolazi uporabom uma. (Kad je čovjek naučio kuhati i pržiti meso, silno jake čeljusti su mu postale teret pa su bolje prolazili i više se množili ljudi sa slabijim čeljustima i oni su bivali prirodno birani.) Kulturna evolucija teče mnogo brže od čiste tjelesne evolucije.

Stoga nedavno ubrzanje promjene u rodnom usmjerenju pokazuje, da mora biti riječ i o utjecaju uma (kultura) na odstupanje od uvriježenog ili prirodnog rodnog postupanja. Tjelesni rad proizvodi tvarna dobra, a um kulturna.

U našoj vrsti više nema obiteljskoga životnog odgoja ili priprave za postupanje odraslih ljudi u zbiljskomu ili stvarnomu, a ne u umišljenom životu. Sad djecu i to za tržište uvježbavaju mediji, mudrosne zaklade (think tanks) i ljevičarske ideologizirane udruge učitelja. U pozadini odgoja je kapital, koji treba potrošače na svojim tržištima

Djeca i mladi ljudi više nisu odgajani za život, a još su prepušteni i samima sebi odnosno tržištu i medijima. Stoga raspršeni i osamljeni mladi ljudi životno eksperimentiraju, jer misle da imaju slobodu i pravo na neograničen broj životnih pogrešaka ili promašaja. Umjesto iskušavanja u životu, mladi bi ljudi trebali imati čvrst oslonac u svojim sposobnostima i u dobrim životnim svrhama.

Mladi ljudi su stalno izloženi jakom stresu, koji dolazi od životnih dvojbi i neizvjesnosti, ali koji te nevolje i umnožava. Opće kopnjenje religije uklanja pripadnost pojedinaca životnoj zajednici pa su mladi ljudi u velikim dvojbama i u stisci. Životinje općenito ne podnose stisku pa bježe, ako mogu pobjeći ili napadaju ako pobjeći ne mogu. Mladi ljudi još ne mogu napasti kapitalizam, a nemaju ni kamo pobjeći. Posebice se ne može pobjeći u praznu dušu!

U velikim dvojbama mladi ljudi traže bijeg i u drukčije rodno usmjerenje. Tomu je svakako jedan od prvih razloga odgovornost, koju nosi heteroseksualnost ili rodna raznoličnost. Tko živi u obitelji dobro zna, da se nije lako nositi s drugim ili suprotnim rodom. Osim toga, heteroseksualnost nosi odgovornost za njegu i uzgoj djece. Prelazak u drugi rod ili bijeg u istorodno usmjerenje je često bijeg od odgovornosti. Slabi ili oslabljeni ljudi ne znaju se suočiti s odgovornosti.

Imajući u vidu poznate činjenice i postavljana pitanja o rodnom usmjerenju znanstvenici bi se morali sustavno baviti istraživanjem uzroka sadašnjeg ubrzanja rodne evolucije ili čak revolucije. Ako se sadašnje promjene preslikaju u budućnost, do kraja stoljeća mogla bi cijela vrsta postati LGBTQ+. (Hoće li nerodnu vrstu Homo sapiens za potrebe množenja kapitala zamijeniti roboti poticani i upravljani umjetnom inteligencijom?) Trebaju li kapitalu ljudi ili radna marva? Stoga se valja pitati, kakav se to odabir obavlja u sadašnjoj rodnoj evoluciji ili u rodnoj revoluciji.

Ozbiljno znanstveno istraživanje pojave i širenja LGBTQ+ treba proniknuti u uzroke i korijene te pojave, kako bi se mogli spriječiti osipanje i smak naše vrste, kako bi se mogao na pravim načelima utemeljiti novi odgoj djece i mladih ljudi te kako bi se uklonila izlišna patnja u našoj vrsti, koja ne dolazi od bolesti ljudskog tijela.

Print Friendly, PDF & Email
Back to top

Leave a Reply

Login with Facebook: