Dobro došli...

Zdravko Mršić – Konsenzus Zdravko Mršić minulih godina objavio je niz članaka i razgovora o politici, geopolitici, gospodarstvu i ljudskim vrijednostima. Najnovije djelo gospodina Mršića knjiga je „Podijela Zapada: Prostorna država i otvoreno društvo“, u kojoj piše o potpunom gospodarskom i političkom zastoju u svijetu, koji je prouzročilo svijetsko otvoreno društvo, koje je udarilo u globalni zid.

19 srpanj 2022 ~ 0 Comments

What capitalism has done to Western nations

Capitalism is possible only in the species Homo sapiens, which has image thinking and conceptual thinking as well: man thinks of, designs and fabricates or concocts reality. Capitalism is not based on life’s togetherness, that has been implanted by the evolution into the „backward” species. Capitalism is based on invented self-reliance, which liberalism – as […]

16 srpanj 2022 ~ 1 Comment

Što je kapitalizam napravio zapadnim narodima

Kapitalizam je moguć samo u vrsti Homo sapiens, koja uz slikovno ima i pojmovno mišljenje: čovjek smišlja, domišlja i izmišlja. Kapitalizam ne počiva na životnom zajedništvu, kakvo je evolucija upekla u „zaostalije“ vrste, nego na izmišljenoj samoživosti, koju liberalizam kao sustav uvjerenja kapitalizma nameće ljudima. Programirana samoživost podijelila je ljude na te koji mogu, imaju […]

12 srpanj 2022 ~ 0 Comments

Začudna smrt Japanca Abea

Dana 8. srpnja nasmrt je ustrijeljen Šinzo Abe, prijašnji japanski premijer. Izniman način smrti iznimnog japanskog političara izazvao je žestok udarac u Japanu i u svijetu, ali je i stvorio veliku mogućnost nagađanja. Da se pravo uvidi smisao nasilnog nestanka Šinzoa Abea valja se nakratko vratiti u povijest Japana. Sitne japanske plemenske kraljevine okupile su […]

06 srpanj 2022 ~ 0 Comments

Prestanak tržišta (2)

Osvrt o prestanku tržišta podijelio sam u dva dijela, jer sam nastojao da svaki dio ima obujam, koji se može pročitati u jednom mahu i podnijeti. Dugački prilozi odvraćaju čitatelja. Objavljeni prilog Prestanak tržišta bavio se odustajanjem kapitala od svjetskog tržišta, koje je svjetskoj državi Kapital služilo kao politički sustav, a kapitalistima kao sredstvo daljnjeg […]

04 srpanj 2022 ~ 0 Comments

Prestanak tržišta

Minulih godina kapitalisti su ponovo promijenili svoj stav prema ulozi i važnosti tržišta. Minulih desetljeća posebno je bilo važno svjetsko tržište, koje je novovjeka pojava, ali se čini, da kapital za nj više nema volje. U davnini nisu postajala ni zemaljska tržišta, iako se od drevnih vremena trgovalo. Postojali su sajmovi, kojih poslovanje su uređivali […]

30 lipanj 2022 ~ 0 Comments

Katolištvo i kršćanstvo

Nedavno sam u osvrtu „Što je dobro za našu vrstu“ spomenuo, da se u Hrvatskoj pojavio novi naraštaj katoličkih propovjednika, koji traže novi smisao katolištva, primjeren današnjem stanju svijeta, u kojemu vlada duboka politička, gospodarska, sigurnosna i ljudska zbrka te koji opako ugrožava život na Zemlji. Napisao sam da naglašavam katolištvo, jer „vjere koje su […]

28 lipanj 2022 ~ 0 Comments

Pobačaj američkog liberalizma

Vrhovni sud SAD (SCOTUS – Supreme Court of the United States) poništio je 24. lipnja presudu istog suda izrečenu 22. siječnja 1973. godine u Slučaju Roe protiv Wade. Prvotna odluka bila je utemeljena na Stavku o primjeni Četrnaeste dopune (amandmana) Ustava SAD, koji navodno pruža „temeljno pravo na privatnost ili intimu trudnih ženama, koje se […]

25 lipanj 2022 ~ 2 Comments

Kapital se skraja pomaknuo u sredinu

Početak uporabe izraza „desnica“ i „ljevica“ u političkom smislu pada u vrijeme Francuske revolucije, dokad nije bilo takve podjele u francuskoj politici. Dana 28. kolovoza 1789. godine, u vrijeme parlamentarne rasprave o zabrani (vetu) kralja Louisa XVI na novi ustav, zastupnici koji su bili protiv kraljevske zabrane bili su se okupili lijevo ispred predsjedavajućeg skupštine, […]

19 lipanj 2022 ~ 0 Comments

Globalizacija i drevni narodi

Životno zajedništvo među ljudima baština je biološke evolucije. U svim vrstama života zajednice upravljaju sobom i same biraju svoje predvodnike. Nastanak prvih civilizacija u dolinama velikih rijeka označio je vladavinsku revoluciju: ljudskim zajednicama počeli su upravljati jaki pojedinci, koje one nisu birale i pripadnici kojih su postajali podanici vladara. Drevne civilizacije obično su stvarale narode, […]

11 lipanj 2022 ~ 0 Comments

Klima i ukrajinski rat

Svjetski kapital nakupljen u SAD se, rabeći politiku predsjednika-demokrata Wilsona, okomio na Lenjina i crvenu Rusiju pa je u Rusiji ubrzo poslije Oktobarske revolucije upriličio građanski rat, koji je trajao do 1922. godine. Wilson je plan o novom uređenju svijeta iznio Kongresu u Četrnaest točaka 8. siječnja 1918. godine, dva mjeseca poslije Revolucije. Plan je […]