Dobro došli...

Zdravko Mršić – Konsenzus Zdravko Mršić minulih godina objavio je niz članaka i razgovora o politici, geopolitici, gospodarstvu i ljudskim vrijednostima. Najnovije djelo gospodina Mršića knjiga je „Podijela Zapada: Prostorna država i otvoreno društvo“, u kojoj piše o potpunom gospodarskom i političkom zastoju u svijetu, koji je prouzročilo svijetsko otvoreno društvo, koje je udarilo u globalni zid.

04 listopad 2022 ~ 0 Comments

Pojmovno mišljenje i vjerski sustavi

U dodatku O pojmovnom mišljenju naknadno sam zaželio na posebnom mjestu – ne remeteći tijek glavnog izlaganja svojeg razumijevanja pojave Isusa iz Nazareta – šire objasniti ulogu pojmovnog mišljenja u vrsti Homo sapiens, koja je jedina vrsta života koja ima takvo mišljenje. Ovaj dodatak će se pozabaviti (1) pojmovnim mišljenjem kakvo ono jest i time […]

30 rujan 2022 ~ 0 Comments

Sadašnji engleski kapitalizam

Engleska je kolijevka industrijskog kapitalizma, iako se trgovinski i financijski kapitalizam prvo pojavio u sjevernotalijanskim i jadranskim gradovima, u kojima je bila slaba carska, kraljevska i papinska vlast. Takav kapitalizam se preko Nizozemske premjestio u Englesku. Iz tih je zemalja podupirao kolonijalna osvajanja i svoje daljnje gomilanje. Industrijska revolucija, koja je začeta upravo u Engleskoj, […]

21 rujan 2022 ~ 0 Comments

Život traži slobodu

Gola tvar koja uglavnom sastavlja Svemir nema potrebe koje valja zadovoljiti. Tvar ništa ne treba pa je stoga slobodna. Sa živom tvari nije tako: sve živo ima potrebe koje treba zadovoljiti pa ništa živo samo za sebe nije potpuno neovisno, slobodno, samostalno ili cjelovito. Život se ne prostire kao ocean i ne teče kao rijeka. […]

16 kolovoz 2022 ~ 0 Comments

Lebensraum: Mjesto i prostor

Kad se pojavio kao posebna vrsta Homo sapiens je poput životinja znao samo za mjesta. Zahvaljujući razvitku mozga čovjek je slikovnom opažanju, znanju, pamćenju i odlučivanju dodao pojmovno opažanje, znanje, pamćenje i odlučivanje. On je slikama koje su opažala njegova sjetila pridruživao pojmove, kojima je kasnije dodavao riječi. Jedan od prvih pojmova koje je čovjek […]

08 kolovoz 2022 ~ 0 Comments

Mir među ljudima i u ljudima

Iako ratovanje redovito nosi smrt, razaranje i druge teške nevolje ljudima, narodima, zemljama i državama, čovjek ili naša vrsta ne može se dokopati trajnog mira, koji je uvjet rasta i razvitka naroda te stvaranja skupnog blagostanja. Rat nosi smrt, ali usto može dosmrtno poremeti život mnoge djece i mnogih mladih ljudi. Stoga se treba pitati, […]

02 kolovoz 2022 ~ 0 Comments

Inflacija: mjesna ili globalna skupoća

Europski ekonomisti smatraju, da recesija nastupi kad se gospodarstvo na nekom prostoru smanji dva tromjesečja zaredom. U SAD se vodi rasprava o tomu, je li došlo do recesije, iako su za nju ispunjeni „europski“ uvjeti. Američki predsjednik kaže, da recesije u Americi nema, a predsjedavajući Saveznih pričuva SAD ne želi reći jesu li SAD u […]

01 kolovoz 2022 ~ 0 Comments

Globalno gospodarstvo traži globalnu politiku

Slom europskog komunizma 1989. godine i razdruženje Sovjetskog Saveza 1991. godine omogućili su stvaranje svjetskog, globalnog tržišta. To tržište se sustavno i ubrzano stvaralo od utemeljenja Svjetske trgovinske organizacije (WTO) 1995. godine. Do 1995. godine se obilno govorilo i pisalo o Trijadi, koju su sastavljali SAD, Europska unija i Japan s udjelima u svjetskom domaćem […]

23 srpanj 2022 ~ 1 Comment

Za što se sve političari brinu umjesto za klimu

Političari se biraju i bivaju plaćani da se bave politikom. Politika bi trebala biti javno obavljanje posla naroda ili životne zajednice, koja zauzima određeni prostor na Zemlji i koja se za taj prostor treba suvereno starati. Suverenost je sparena s odgovornosti. Stanje klime je postalo takvo, da svi narodi i posebice njihovi političari moraju smjesta […]

19 srpanj 2022 ~ 0 Comments

What capitalism has done to Western nations

Capitalism is possible only in the species Homo sapiens, which has image thinking and conceptual thinking as well: man thinks of, designs and fabricates or concocts reality. Capitalism is not based on life’s togetherness, that has been implanted by the evolution into the „backward” species. Capitalism is based on invented self-reliance, which liberalism – as […]

16 srpanj 2022 ~ 1 Comment

Što je kapitalizam napravio zapadnim narodima

Kapitalizam je moguć samo u vrsti Homo sapiens, koja uz slikovno ima i pojmovno mišljenje: čovjek smišlja, domišlja i izmišlja. Kapitalizam ne počiva na životnom zajedništvu, kakvo je evolucija upekla u „zaostalije“ vrste, nego na izmišljenoj samoživosti, koju liberalizam kao sustav uvjerenja kapitalizma nameće ljudima. Programirana samoživost podijelila je ljude na te koji mogu, imaju […]