07 rujan 2023 ~ 0 Comments

Ishod zasjedanja BRICS-a zapanjio je Zapad

Ovaj se osvrt bavi nedavno održanim sastankom zemalja BRICS-a. Pristup geopolitici koji su pokazale članice BRICS-a otvara pitanje: Može li se svijet predvoditi bez vlasti, jer je Kina jasno rekla, da – kad na nju za to dođe red – ne želi uzeti svjetsku vlast u svoje ruke, iako se čini da je Kina primjeren predvodnik za svijet? Pitanje je, može li kineski pristup donijeti dobrobiti svijetu i jedinačnim narodima.

Na zasjedanju BRICS-a najveću pozornost privuklo je izlaganje kineskog predsjednika Ši Đin Pinga. Ši je izlaganje posvetio ulančanim pitanjima: (1) proširenju BRICS-a, (2) novom uređenju međudržavnih odnosa i (3) dedolarizaciji (oddolarenju) trgovine, ulaganja i novčanih pričuva.

Predsjednik Ši je veliki pobornik širenja BRICS-a. Po njemu, nije riječ samo o okupljanju gospodarskih snaga, nego i o svjesnom uređivanju svijeta, u koji će biti usađene čestitost i pravednost te o borbi protiv uspostavljene svjetske hegemonije. U tomu je i temeljna značajka kineskog pristupa svjetskim poslovima. Širenje BRICS-a je prigoda, da se nadvlada uobičajeno, prijeglobalno shvaćanje političke vlasti te da se stvori skladan i pravedan geopolitički okoliš. Predsjednik Ši je izjavio, da hegemonija nije u DNA Kine.

Rusija i Kina su oduvijek zagovarale proširenje BRICS-a, a sad se njihove nade ostvaruju. Njihov usklađeni napor za širenje udruge BRICS je snažan odgovor sadašnjoj prevazi Zapada unutar svjetskih ustanova.

Zajednički napor Kine i Rusije ima svoje korijene u njihovim vlastitim kušnjama, koje su bile označene teškim sankcijama protiv rusko-kineskog ortaštva unutar udruge BRICS, kao znaka strategijske neovisnosti tih zemalja na svjetskoj pozornici.

Kina je odana uporabi diplomacije , suradnji i međusobnom uvažavanju država. Nije riječ o Šijevoj odvojenoj tvrdnji, nego o izvedenici iz načela, koja određuju ukupnu kinesku vanjsku politiku i o postavljanju strategijskog uporišta za stvaranje zajedničke budućnosti naroda svijeta. (Kinezi smatraju da su narod, a Amerikanci da su „društvo“.)

Vrijeme i mjesto Šijeve objave imaju golemo značenje. Ši želi uspostaviti smislen dijalog među zemljama u razvitku pa naglašava, da se Kina odlučila za suradnju, a ne za suparništvo. Po Šiju, Kina je odlučna nadići uobičajenu igru na „zbroj ništa“, u kojoj jedan dobije toliko, koliko drugi izgubi.

Kineski pristup potaknut je željom za stvaranje skupnog blagostanja. Svojim izlaganjem kineski je predsjednik znatno utjecao na smisao i sadržaj slijednih izlaganja na Zasjedanju. Šijeve riječi odzvanjaju naširoko. One razglašavaju odlučnost Kine, da njeguje skladan suživot unutar višestožernog svijeta u vrijeme kad u međunarodnim odnosima prevladavaju geopolitičke podjele i suprotstavljanje sila. Šijeve tvrdnje su poziv na suradnju i one očituju vjeru Kine, da se put naprijed može krčiti diplomacijom suradnje na načelima pravednog razvitka.

Po Šiju, udruga BRICS je sredstvo širenja zamisli o suradnji utemeljenoj na odbacivanju hegemonizma, što povećava odgovornost Kine. BRICS je radionica ili vježbaonica uspostave novih, pravednih odnosa među državama i narodima.

To viđenje ne uključuje samo pravedan gospodarski rast, nego i zametanje i rađanje svjetske zajednice, koja cijeni suradnju i skupni napredak, jer se svijet suočava sa složenim izazovima, ali i s povoljnim mogućnostima. Šijevo stajalište određuje smjer djelovanja Kine u oblikovanju geopolitičkih odnosa, za koje se očekuje da budu pravedni i izdašni.

Kina i Rusija su otvorile novi strategijski put u okviru BRICS-a, kako bi ojačale suradnju zemalja u razvitku. Rusko-kineska očekivanja za proširenje BRICS-a više su od diplomatske sheme. Ona su domišljeno suprotstavljanje neravnoteži, koja se zadržava u načinu upravljanja svijetom. Posao Kine i Rusije zasjenjen je američkim kaznenim mjerama koje su nametnute tim zemljama.

To „kažnjeničko“ iskustvo omogućilo je, da se u Kini i Rusiji iskuje zajedničko uvjerenje, da višestožerni svijet traži višestrukost utjecaja i uklanjanje uvriježenih ideoloških zamisli koje dolaze od Zapada. Zajedničko nastojanje za proširenje BRICS-a u biti je poziv na okupljanje za stvaranje protivteže u međunarodnim odnosima, koja će u njih unijeti nove perspektive i ubrizgati novu snagu. (Nije riječ o suprotstavljanju BRICS-a Skupini Sedam, nego američkoj hegemoniji.)

Dok Kina i Rusija djeluju kao ortakinje, proširenje BRICS-a pruža primjer njihove diplomatske suradnje i njihove odlučnosti u promicanju višestožernog svijeta. To proširenje je duboko ukorijenjeno u zajednička nastojanja naroda koji sastavljaju BRICS. Ono ima mogućnost i sposobnost uklanjanja gospodstva Zapada te uspostave pravednih i obuhvatnih svjetskih političkih odnosa.

Tijekom minulih desetljeća presudan utjecaj u svijetu imale su zapadne sile, koje su čvrsto nadzirale međunarodne ustanove i zamisli o upravljanju svijetom. Ipak, već je nastupila promjena pa proširenje BRICS-a služi kao putokaz u preobrazbu geopolitike. To proširenje je snažna jeka glasa mnoštva naroda, koji žele iznova odrediti svoju ulogu u svijetu. Proširenje BRICS-a će dokrajčiti zapadnu hegemoniju.

Prvi korak u tom poslu je dedolarizacija. Kina i Rusija promiču svrgavanje dolara pa su SAD nametnule sankcije Kini. Rusija je otprije predmet zapadnih sankcija, koje sežu od smrzavanje ruskih dolarskih pričuva preko isključenja ruskih banaka iz mreže SWIFT do zabrane izvoza ruske nafte i ruskog gnojiva. To je potaknulo Rusiju da zagovara dedolarizaciju. Međutim, mogućnost izricanja kazni ne odnosi se samo na Rusiju pa su se mnoge zemlje u razvitku odazvale ruskom pozivu, jer bi i one mogle podijeliti sudbinu Rusije. Kaznene mjere protiv Rusije potaknule su stvaranje pokreta za dedolarizaciju.

Porast dolarskih kamata iznio je na vidjelo raznolike pobude. Neke zemlje žele ograničiti uporabu dolara unutar svojih gospodarstava kao obranu od financijske neizvjesnosti. Druge se nastoje osloboditi izvanprostornog dosega američkog zakonodavstva, koje upreže dolar u nametanje globa i kazni (sankcija) na tuđem prostoru.

Nastojanje da se umanji uloga dolara došlo je od Rusije, koja sad Kini prodaje naftu i plin u renminbijima. Svrgavanje dolara s njegova istaknutog položaja kao svjetskoga pričuvnog novca svakim danom postaje lakše.

Proširenje BRICS-a omogućuje, da dodatne zemlje svoje novčane pričuve drže u više moneta, uključujući europsku, kinesku i druge, ohrabrujući sve zemlje da čuvaju više vrsta novca, čime smanjuju ovisnost o dolaru.

Kina već djelatno pravi ugovore o zamjeni novca s drugim zemljama, što im omogućuje da plaćanje obavljaju izravno u svojem novcu. Takvi novčarski ugovori smanjuju potrebu za dolarom kao razmjenskim sredstvom i promiču uporabu ostalih vrsta novca.

Širenjem BRICS-a uporaba dolara će se smanjivati. Trgovinske kuće koje budu poticale razmjenu s plaćanjem u ostalim vrstama novca postupno će smanjivati kolanje dolara u međunarodnoj trgovini. Stvaranje pouzdane financijske podloge za razmjenu u ostalim vrstama novca je bitno. To uključuje uspostavu sustava poravnavanja i uspostavu zakonodavnog okvira, koji će poticati povjerenje u ostale vrste novca.

Ako se nastavi internacionalizirati i ako postane šire prihvaćen u trgovini, ulaganjima i pričuvama, kineski renminbi može postati održljivom inačicom dolaru. Usto, mnoge zemlje bi rado vidjele, da Kina preuzme novčarsko gospodstvo u svijetu. Međutim, Kina ne želi uspostavljati hegemoniju pa će najvjerojatnije budući novac BRICS-a – kad god bude uveden – postati najvažnijom monetom, koju će nadzirati svi narodi BRICS-a.

Narodi BRICS-a će skupno promicati rast svojih gospodarstava i usklađivati napore za širenje uporabe vlastitog novca u međunarodnoj trgovini. Takvo jedinstvo može ubrzati odmak od dolara.

Očito je, da su zapadne sile bile neugodno iznenađene i zapanjene rezultatima zasjedanja BRICS-a. Nekoliko dana poslije svršetka Zasjedanja došla su prva službena priopćenja zapadnih sila. Sva u jedan glas govore, da zapadne sile ne osporavaju drugim zemljama mogućnost i pravo, da se slobodno udružuju ili da stvaraju ortaštva. Sva priopćenja naglašavaju, da SAD, EU, UK i druge zapadne sile i same surađuju sa svim zemljama svijeta.

Takva blaga priopćenja pokazuju da su zapadne sile – bez obzira što snuju – dobro potresene ishodom zasjedanja BRICS-a u Johannesburgu. Čini se, da je dojam na Zapadu tako dubok i snažan, da se s pravom može pitati: Hoće li SAD početi same odustajati od svoje hegemonije i zamjenjivati je ortaštvom? Višestožerni će svijet neizostavno biti zamijenjen jednostožernim. Ako se rat gubi, dobro ga je čim prije zaustaviti.

Print Friendly, PDF & Email
Back to top

Leave a Reply

Login with Facebook: